Term: Akut Njursvikt

« Tillbaka till index

Akut njursvikt är ett tillstånd då njurarnas funktion försämras kraftigt på kort tid. Det kan röra sig om dagar eller veckor, så kan njurfunktionen ha gått från fullt normalt till väldigt låga värden.

akut njursvikt Akut Njursvikt toppig giftspindling

En orsak till akut njursvikt

Oftast är det inte njurarna som direkt är orsaken för akut njursvikt, utan det är en bieffekt av att någon annan process i kroppen är drabbad. Symtomen kan komma i form av illamående och klåda. De vanligaste orsakerna till denna form av njursvikt är:

Till skillnad från kronisk njursvikt så behandlar man orsaken till den akuta njursvikten, vid kronisk njursvikt behandlar man symtomen.

Efter en akut njursvikt blir de allra flesta helt återställda. Det är mycket sällan det ger skador som leder till kronisk njursvikt.

« Tillbaka till sök

Send this to a friend