Term: Anemi

« Tillbaka till index

Anemi kallas också för blodbrist eller lågt blodvärde. Mätningen av blodvärde görs antingen genom ett stick i

fingret eller via ett venöst blodprov i armen. Det man analyserar är hemoglobinvärdet, alltså hur många röda blodkroppar som finns i blodet. Just hemoglobin, eller Hb, är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg och som transporterar syre från lungorna ut till vävnaderna i kroppen.

anemi Anemi anemi

Referensvärden är olika för kvinnor och män. Det är också väldigt individuellt från person till person, men de intervaller man använder är:

Oftast märker man inte av att Hb värdet är lågt förens det är ganska långt under normal nivå. De symptomen som är vanliga är bland annat:

Symtomen upplevs ofta starkare vid fysisk aktivitet.

Blodbrist behandlas ofta med järntillskott via tabletter eller injektioner. För att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar behövs just järn och även vitamin B-12 och Folsyra.

Anemi i sig är ingen sjukdom utan snarare ett symtom på en sjukdom. Vid njursvikt läcker kroppen ofta ut röda blodkroppar via urinen och tappar man mer blodkroppar än vad kroppen kan producera nya så uppstår blodbrist. Vid njursvikt påverkas funktionen för njurarna att tillverka hormonet EPO som styr tillverkningen av röda blodkroppar. I senare stadier av njursvikt, stadie 4 och 5, behövs det ofta injektioner av EPO. Just EPO har en dålig klang då det ofta är inblandat i dopingskandaler inom idrott, men är ett väldigt viktigt tillskott för att hålla uppe ett hyggligt Hb värde.

« Tillbaka till sök

Send this to a friend