Term: B-HbA1c [långtidssocker]

« Tillbaka till index

Detta prov kallas också ”långtidssocker” och ger en bild över hur blodsockerhalten har legat de senaste åtta till tolv veckorna. Har man Diabetes eller i riskzonen för det tas detta prov vid tätare intervaller.

Höga värden är indikation på att man kan ligga i riskzonen för diabetes 2. Upptäcker man ett högre värde än vad som väntats kommer sannolikt en utredning till orsaken påbörjas.

Låga värden, om man inte har diabetes, kan också påvisa att de röda blodkropparna ”går sönder” fortare än normalt.

Provtagning: Ett venöst prov i armvecket är vanligast. Vid diabetes tas detta oftast i fingret.

Förberedelse: Inga särskilda betänkanden. Man behöver inte vara fastande.

Intervall: 27-42 mmol/mol

långtidssocker B-HbA1c B HbA1c

Synonymer:
långtidssocker
« Tillbaka till sök

Send this to a friend