Term: Kreatinin

« Tillbaka till index

Kreatininvärdet är en av de viktigaste markörerna för se om njurarnkreatinin Kreatinin kreatininas fungerar som de ska. Det är också det värdet, som man som njursjuk, oftast har koll på och kommer ihåg.

Provet tas som ett venöst blodprov i armen och är en del av resultatet i t.ex. Electrolytstatus. Det finns två metoder för att få fram resultatet; P-Kreatinin (vilket är ett plasmaprov) eller S-Kreatinin (som är ett serumprov). Resultatet visas i mikromol per liter (µmol/l) och ett normalvärde ligger i intervallet:

Värdet påverkas av hur mycket muskelmassa man har. En person med högre vikt och mycket muskler har naturligt ett högre kreatininvärde än en person som väger mindre. Har man ätit kött före en provtagning kan resultatet också visa på förhöjt värde. Det är en av anledningarna till att man oftast ska vara fastande inför provtagning.

Provtagning görs kontinuerligt om en person har njursvikt eller annan njurrelaterad sjukdom, liksom om medicin som utsöndras i njurarna tas.

Vad är då kreatinin

Ämnet bildas av energiomsättningen i musklerna. Kroppen har inget behov av detta ämne och klassas som en slaggprodukt som njurarna ska filtrera bort och ledas ut i urinen.

Förhöjt värde

Det kan finnas flera orsaker till att ett prov visar ett högre kreatininvärde än normalt. Ovan skrev jag att kött och muskelmassa kan påverka, men det är också en markör för just njurkapaciteten. Det kan indikera på en njurinflammation (nefrit) eller att det är en förträngning i blodkärlen till eller i njuren.

Lågt värde

Visar provet på ett lågt värde är det oftast inte lika allvarligt. Genomgår man en graviditet sänks oftast kreatininvärdet då njurarna jobbar extra mycket. Förtvining av musklerna (muskelartrofi) och överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos) ger också ett lägre värde.

« Tillbaka till sök

Send this to a friend