Linköpings Universitetssjukhus » Katalog


Katalog – Här kan ni söka och hitta bra att ha adresser, telefonnummer och webbsidor som kan vara användbara när man är njursjuk. Det kommer fyllas på med allt från njurmottagningar, sjukhus och dialysenheter.

Linköpings Universitetssjukhus

Garnisonsdialysen
Telefon arbete: 010-103 87 75

Verksamhet

Garnisonsdialysen invigdes i september 2003 och är en satellitavdelning till Dialysavdelningen, Njurmedicinska klinikens US.

Avdelningen är en så kallad intermediär enhet, ett mellanting mellan sjukhusbunden hemodialys och hemodialys i hemmet.

Till oss kommer patienter som klarar att sköta stora delar av sin behandling själva men som inte kan eller vill flytta hem sin behandling.

Efter utbildning och handledning av sjuksköterska klarar patienten att själv förbereda sin dialysmaskin, applicera nålar och kvittera larm under behandlingen. Tack vare att patienten själv tar ett stort ansvar så har vi en låg bemanning. Personalen bistår med viss handräckning samt fungerar som en trygg diskussionspartner kring dialysrelaterade frågor.

Vi uppmuntrar våra patienter till frekventa dialyser d.v.s. 4-6 ggr/vecka. Frekventa dialysbehandlingar ger mindre svängningar i både vätskebalans och ansamling av slaggprodukter. Garnisonsdialysen erbjuder flexibla öppettider och patienten får själv boka sina behandlingstider enligt ”tvättstugemodellen”. Detta ger patienten möjlighet att arbeta eller studera trots behov av livsuppehållande behandling.

Öppettider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 7.15–18.30, onsdag 7.15–15.30

Telefon: 010-103 87 75.

Fax: 010-103 87 76

Gästdialys:

I mån av plats så tar vi även emot gästdialyser. Vid intresse eller förfrågan angående gästdialys så kontakta vår vårdenhetschef.

Kategorier: Självdialys