Skånes Universitetssjukhus » Katalog


Katalog – Här kan ni söka och hitta bra att ha adresser, telefonnummer och webbsidor som kan vara användbara när man är njursjuk. Det kommer fyllas på med allt från njurmottagningar, sjukhus och dialysenheter.

Skånes Universitetssjukhus

Dialys 1 och akut, Inga Marie Nilssons Gata 47
Telefon arbete: 040-33 23 47
Kategorier: Dialys