Detta är en Njurpaj´s officiella hemsida. En sida som informerar om njurar och njurproblem. Interaktivt forum finns på Facebook, där också en öppen sida finns.

Alla sajterna är till för att öka medvetenheten kring njurar och njursjukdomar, men även om träning, kost och hälsa.
Njurpaj-att leva med njurfel: Den gruppen finns på Facebook och är sluten. Dvs du måste ansöka om medlemsskap. Detta för att vi, medlemmarna, skriver öppet om våra utmaningar när det gäller njursjukdomar. Är du njursjuk eller anhörig till någon som är njursjuk är den gruppen väldigt givande.